folder ИЗВЕШТАЈИ - Инспекција заштите животне средине

документ Прилог извештају о раду инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Врбас за 2020.
pdf Сагласност на извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
pdf Прилог извештају о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Врбас за 2019. годину
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Врбас за 2018. годину
pdf Извештај о периодичном мерењу емисије загађујућих материја у ваздуху - Еко-вет плус доо
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Врбас за 2017 год