folder ИЗВЕШТАЈИ - Комунална инспекција

pdf Сагласност на Годишњи извештај о раду комунлне инспекције општинске управе, општине Врбас за 2023. годину
документ Годишњи извештај о раду комуналне инспекције Врбас за 2023. годину
документ Прилог: Табела извештаја комунална инспекција 2023.
документ Сагласност на Годишњи извештај о раду комуналне инспекције општинске управе, општине Врбас за 2022. годину
документ Годишњи извештај о раду комуналне инспекције Врбас за 2022. год
pdf Сагласност на Годишњи извештај о раду комунлне инспекције општинске управе, општине Врбас за 2021 годину
документ Извештај о раду комуналне инспекције Општинске управе Врбас за 2021. год
pdf Сагласност на Годишњи извештај о раду комунлне инспекције општинске управе, општине Врбас за 2020. годину
документ Извештај о раду комуналне инспекције Општинске управе Врбас за 2020. год
pdf Сагласност на Годишњи извештај о раду комуналне инспекције општинске управе општине Врбас за 2019. годину
документ Извештај о раду комуналне инспекције општине Врбас за 2019. годину
pdf Извештај о раду комуналне инспекције Општинске управе Врбас за 2018. годину
документ Извештај о раду комуналне инспекције општине Врбас за 2016. годину
документ Извештај о раду комуналне инспекције Општинске управе Врбас за 2017. годину