Општинска управа Врбас - Одељење за инспекцијске послове

Руководилац одељења: Синиша Обрадовић
Канцеларија:8

 • Телефон: 021/7954-001
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик руководиоца одељења: Милош Рогановић
Канцеларија: 6

 • Телефон: 021/7954-033
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Врбас, Маршала Тита 89
E-mail: inspekcijе@vrbas.net

Телефон за пријаве инспекцији:

 • 021/706-310
 • 064/805-31-32

Е-mail за пријаве: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Одељење за инспекцијске послове обавља послове:

 • инспекцијског надзора у области изградње,
 • послове инспекцијског надзора у области комуналних делатности,
 • послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине и послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја,
 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања
 • врши управно-правне послове из ових области, извршење извршних решења и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине,
 • врши и друге послове које му повери Скупштина Општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

- Обавља инспекцијски надзор над спровођењем Закона из области грађевинарства као и подзаконских аката из ових области. Даје мишљење и објашњења у погледу примене Закона и других прописа у области у којој врши инспекцијски надзор, иницира, учествује и сарађује у изради одлука и других општих аката из области грађевинарства.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

- Обавља инспекцијски надзор над спровођењем Закона и подзаконских аката и осталих прописа из области путева и саобраћаја, даје мишљења и објашњења у погледу примене прописа над чијим спровођењем врши надзор, иницира, учествује и сарађује у изради одлука и других акта из области саобраћаја из надлежности општине.

ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Обавља инспекцијски надзор у погледу примене одредаба Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину, одредаба одлука Скупштине општине којима је дата надлежност инспектору за заштиту животне средине, као и других прописа везаних за заштиту животне средине. Води евиденцију о заштићеним деловима природе на територији општине, даје мишљење у погледу примене закона и других прописа у области животне средине.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

- Обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и подзаконских аката и осталих прописа из комунално - стамбене области и дела закона о трговини, даје мишљења и објашњења у погледу примене прописа над чијем спровођењу врши надзор, иницира, учествује и сарађује у изради одлука и других општих аката из комуналне области.

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

- Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања.