folder ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Обавља инспекцијски надзор у погледу примене одредаба Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину, одредаба одлука Скупштине општине којима је дата надлежност инспектору за заштиту животне средине, као и других прописа везаних за заштиту животне средине. Води евиденцију о заштићеним деловима природе на територији општине, даје мишљење у погледу примене закона и других прописа у области животне средине.

Инспектор: Новка Орестијевић
канцеларија: 9

folder ИЗВЕШТАЈИ - Инспекција заштите животне средине
folder ОБРАСЦИ - Инспекција заштите животне средине
folder ПЛАНОВИ - Инспекција заштите животне средине