folder ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ - Просветна инспекција
документ Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције општине Врбас за школску 2023/24. годину
документ Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције општине Врбас за школску 2023/24. годину
pdf Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције за школску 2023/24. годину - РЕПУБЛИКА СРБИЈА
документ Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције општине Врбас за школску 2022/23. годину
pdf Годишњи план надзора просветне инспекције за 2021-2022. годину
документ План инспекцијског надзора за радну школску 2020/ 2021. годину
документ Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције општине Врбас за школску 2019/20. годину