документ Годишњи извештај о раду просветне инспекције општине Врбас за 2022-2023. годину
документ Прилог извештају о раду просветне инспекције за 2023. годину – ОПШТИНА ВРБАС
pdf Годишњи извештај о раду просветне инспекције за 2022-2023. године - Република Србија
документ Годишњи извештај о раду просветне инспекције општине Врбас за 2021-2022. годину
pdf Годишњи извештај о раду просветне инспекције за 2020-2021. године
документ Годишњи извештај о раду просветне инспекције општине Врбас за 2019/2020. годину
документ Годишњи извештај о раду просветне инспекције општине Врбас за 2018/2019. годину